Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2012

07:33
Manchester!
07:33
Manchester!

July 01 2012

sunblossom
12:24
Henry Patrick Raleigh
Reposted fromcelaeno celaeno viaoora oora
sunblossom
12:24
Kiedy ostatnio udało ci się przeczytać w skupieniu od początku do końca dłuższy tekst klasyka? Kiedy samodzielnie przeprowadziłeś bardziej skomplikowane wnioskowanie?  Wypowiedziałeś sąd w zdaniach pełnych i płynnych? Kiedy? Czytacie z doskoku. Wnioskujecie przez sąsiedztwo obrazów, sąsiedztwo emocji. Decydujecie wróżąc z gestaltu. Wasze myśli są jak serie z kałasznikowa, mowa jak wodospad tagów, życie jak slideshow. Budzisz się - i w tym momencie świat rozszarpuje cię na strzępy. Nie musisz z nich korzystać - ale same możliwości gratisowe, otwarte na milion stron ducha, wysysają z ciebie rozum i wolę. Pół akapitu i skaczesz na plażę Australii, jeden sylogizm i spędzasz popołudnie w Shangri-La, legiony aniołów i demonów siedzą ci na ramionach. Przepędź je. Odetnij się od tego wszystkiego. Musisz się SKUPIĆ. Moi drodzy. ODZYSKAJCIE SWOJE ŻYCIA!
— Dukaj, "Linia oporu" w zbiorze "Król Bólu"
Reposted fromthebelljar thebelljar viaoora oora
sunblossom
12:22
Reposted fromlouve louve viaoora oora
sunblossom
12:20

June 30 2012

sunblossom
11:25
Reposted frommajkey majkey viaSam90 Sam90

June 29 2012

sunblossom
21:11
6094 d920 390
Reposted fromgda gda viahoundsoflove houndsoflove
sunblossom
21:10
sunblossom
21:09
Reposted fromredux redux viacinnamon-latte cinnamon-latte
sunblossom
21:06

http://s3-ak.buzzfed.com/static/enhanced/terminal01/2011/5/4/11/enhanced-buzz-20290-1304524732-12.jpg

Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapannan pannan
sunblossom
20:57
0957 9359 390
Reposted fromb4rt b4rt viapannan pannan
sunblossom
20:56
education by the BBC
Reposted fromTARDIS TARDIS

June 28 2012

sunblossom
07:00
1002 84b0 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viaoora oora
sunblossom
06:58
5022 3822 390
Brussels, Belgian Comic Strip Center.

June 26 2012

sunblossom
08:44
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viaoora oora
sunblossom
08:38
sunblossom
08:37
5893 215b 390
sunblossom
08:37
sunblossom
08:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl